Etiquetas

domingo, 10 de octubre de 2010

Sinerxía --- Formación

Sinerxía: é definida como o efecto activo e retroactivo do traballo ou esforzo coordinado de varios subsistemas na realización dunha tarefa complexa ou función.
(gl.wikilingue.com)

Formación: acción e resultado de formar ou formarse, de dar ou recibir os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para desempeñar un determinado posto ou para realizar certa labor.
(www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp)

Resultado: a aprendizaxe de todos os implicados nunha acción formativa que ten como metodoloxía de base a cooperación.  
O resultado do traballo dun grupo cooperativo sempre é maior que a suma do traballo de cada membro que o compón.  
                                                                           Fuente: www.peruresponsable.org